• Pažintys Merginos

    VU SA Studentų atstovai studijų programų komitetuose

    rašyk lt: Ivanas Sergejevičius Turgenevas Klausiau per radija viena apysaka, kurioje man labai patiko kaip vienas zmogus patarineja vienai moterai apie knygas, kurias privalu perskaityti. Mečys Musteikis: Kultūrinio gyvenimo apžvalga pavergtoje Lietuvoje (1962 m.). Vytautas Volertas: Reikalingas pasaulio lietuvių seimo…