Nemokamai Sujungti Svetaines

Konsultacijų bankas – Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Aukštojo mokslo sistema Švietimo, mokslo ir sporto

Kategorija:Kvalifikaciniai laipsniai Vikipedija

Gynimo data Mokymo įstaiga Darbo pavadinimas Mokslo laipsnis 1983 Leningrado finansų ir ekonomikos institutas Kompleksinių revizijų autotransporto įmonėse atlikimo tobulinimas (rusų kalba) Socialinių mokslų daktaras (ekonomikos mokslų kandidatas) 1990 Leningrado finansų ir ekonomikos institutas Ekonominė kontrolė pramonės. Spalio 18 dieną švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius lankėsi Kretingoje. Vadovavimo studentų baigiamiesiems darbams patirtis ( I ir II pakopos). Paskelbė per 40 moks-lo darbų. 2001–2007 m. buvo Vytauto Didžiojo universiteto tarybos narys. Mokslinio ir pedagoginio darbo patirtis signalų apdorojimo srityje, elektronikos gamybos technologijoje. Norint studijuoti magistratūroje nebūtina turėti tos pačios mokslo srities laipsnį; šis laipsnis gali būti įgytas ir kitoje, nelabai tolimoje mokslo kryptyje. Teisę teikti mokslo laipsnius turi Universitetas, Švietimo ir mokslo ministerijai suteikus doktorantūros teisę vienam arba kartu su kitomis Lietuvos ar užsienio mokslo ir studijų institucijomis. Taip tvirtina technikos mokslų daktarė, buvusi Kauno technologijos universiteto (KTU) docentė Zita Migonienė, jau dešimtmetį įrodinėjanti, kad jos disertacija buvo nuplagijuota, o plagiatorius liko nenubaustas. Mokslo laipsnis: daktaras Gynimo data: 1989.06.28 Mokslo kryptis: 05 H Institucija: Istorijos institutas. Asmenims, baigusiems mokslo (meno) doktorantūrą ir apgynusiems disertaciją (meno projektą), išduodamas įgytą mokslo (meno) laipsnį liudijantis diplomas.

Mokslo Laipsnis
Kas tie daktarai, docentai ir profesoriai?

Rodoma 13 šios kategorijos puslapių (iš viso kategorijoje yra 13 puslapių). Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Širdies ir kraujagyslių ligų klinikos mokslo darbuotoja. 3. Mokslo laipsnis – asmens mokslinę kvalifikaciją liudijantis laipsnis, suteikiamas apgynus disertaciją. Vardas, pavardė Audrius Alkauskas Mokslo laipsnis Dr. Pedagoginis vardas, užimamos pareigos Profesorius Išsilavinimas 1996-2002: Vilniaus Universitetas, Fizikos Fakultetas – magistras. Sveikiname! LAURYNAS DAGYS apsigynė mokslo daktaro disertaciją „BMR kryžminės poliarizacijos dinamika funkcinių medžiagų struktūrinėje įvairovėje” ir įgijo mokslo daktaro laipsnį. Disertacijoje buvo reikalaujama atskleisti naujus dėsningumus savo mokslo šakoje ir juos. Vieni šį siūlymą vadina išsivadavimu iš sovietinio palikimo ir konkurencijos skatinimu, kiti …. Peržiūrėti milions žodžius ir frazes visomis kalbomis. Antrosios pakopos studijos (magistrantūra) skiriamos pasirengti savarankiškam mokslo (meno) darbui arba kitam darbui, kurį atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Šios pakopos studijos yra universitetinės ir jas baigus suteikiamas magistro laipsnis arba magistro laipsnis …. Mokslo (meno) daktaro laipsnis įgyjamas studijuojant mokslo (meno) doktorantūroje mokslo ir studijų institucijose.

Tarybinė sistema pasižymėjo daugiapakope atestacija: aspirantūra (dabartinė doktorantūra), baigus ją ir apgynus disertaciją, yra suteikiamas mokslų kandidato laipsnis; doktorantūra – specialios atostogos, suteikiamos antrojo mokslo laipsnio – mokslų daktaro – disertacijai parengti. Baigus šias studijas įgyjamas atitinkamos studijų krypties bakalauro laipsnis arba bakalauro laipsnis ir kvalifikacija, tą paliudija bakalauro diplomas. Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos skiriamos pasirengti savarankiškam mokslo (meno) darbui arba kitam darbui, kurį atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių. Liaudyje protingus žmones įprasta vadinti „profesoriais“, tačiau tai ne mokslinis laipsnis, o pareigos (kaip kad buhalteris, direktorius ir panašiai).. Pagrindinės akademinio domėjimosi sritys: studijų kokybė, progresyvūs didaktikos metodai, aukštojo mokslo ir jaunų mokslininkų situacija Lietuvoje. Visų pirma rašomas pedagoginis vardas ar jo santrumpa (prof., doc.), tada mokslo laipsnis (habil. dr., dr.), pvz., prof. habil. Ministras Algirdas Monkevičius domėjosi švietimo situacija Kretingos rajono mokyklose. Mokslo laipsnis: daktaras Gynimo data: 2008.12.16 Mokslo kryptis: 02 P Institucija: Kauno technologijos universitetas. Disertacija: Epitaksinių galio arsenido sluoksnių, apspinduliuotų didelių energijų jonais, elektrofizinės savybės Mokslo laipsnis: daktaras Gynimo data: 1986.06.23 Mokslo kryptis: 02 P. Disertacija: Sakiniai su bendratimi, einančia prieš veiksmažodinį tarinį Mokslo laipsnis: daktaras Gynimo data: 1983.02.14 Mokslo kryptis: 04 H Institucija: Maskvos V. Dabar yra nedidelis, bet augantis skaičiais universitetų, siūlančių priėjimo pagrindo pprogramas antrosios pakopos studentams. Mokslo doktorantūros paskirtis – rengti mokslininkus, kurie gebėtų savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus ir spręsti mokslo problemas. Mokslo doktorantūros apimtis – ne mažiau kaip 30 kreditų. Disertaciją apgynusiems asmenims suteikiamas mokslo daktaro laipsnis. Kauno kolegija turi teisę sėkmingai baigusiems studijas teikti profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį (2007 m. Tokiu pat terminu taip pat vadinamas asmuo, turintis profesinio bakalauro. Duomenys apie Lietuvos mokslo tarybą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius, įstaigos kodas 188716281 Telefonas 8 670 …. Mokslo laipsnis vertimo žodynas lietuvių – anglų Glosbe, žodynas, nemokamai. Prof. Juozas VAITKUS. Prabėgo 15 metų nuo to laiko, kai pradėjome kurti savitą, lietuvišką mokslo kvalifikacijos ir atestacijos sistemą ir pasiekėme, kad Konstitucinis Teismas svarsto, ar tai, kas sukurta, neprieštarauja Lietuvos Konstitucijai. Mokslo daktaro laipsnis Elektros ir elektronikos (01T) mokslo kryptyje. Vėliau panaikintas ir šis antrasis mokslo laipsnis, pakeliui sukuriant ir panaikinant habilitacijos procedūrą. Tie patys aritmetiniai, o ne kokybės reikalavimai perkelti ir į pareigybių atestacijos sistemą, kas atvėrė galimybę už tuos pačius rezultatus keliems asmenims užimti ekvivalentines pareigas. Daugiau nei 120 skirtingų studijų programų. Patvirtinančių dokumentų formą, jų gamybos, apskaitos, registracijos ir …. Mokslo laipsnis Elektroninis paštas, telefonas 7. Mokslininkų ir kitų tyrėjų pasiskirstymas pagal mokslo sritis 7.1. mokslininkų ir kitų tyrėjų vykdančių mokslinius tyrimus ir dalyvaujančių eksperimentinėje (socialinėje, kultūrinėje) plėtroje) užimtų etatų skaičius pagal mokslo …. Mokslo sritis Socialiniai mokslai Mokslo kryptis Psichologija Studijų forma ir trukmė Nuolatinė – 4 metai, ištęstinė – 6 metai Studijų apimtis kreditais Ne mažiau kaip 30 kreditų Suteikiamas mokslo laipsnis Socialinių mokslų srities psichologijos krypties mokslo daktaro laipsnis …. Lietuvių kalbos komisija, remdamasi tuo, kad: 1) mokslo laipsnių pavadinimai su žodžiu „mokslų“ yra plačiau įsigalėję vartosenoje ir 2) tam tikrų mokslo sričių (medicinos, veterinarijos, žemės ūkio ir kt.) laipsnių pavadinimai be žodžio „mokslų“ gali būti dviprasmiškai suprantami, n u t a r i a. Dagys: Pradėjus studijas daktaro laipsnis atrodė nepasiekiamas. Mokslo laipsnis. Meniu Paieška Programa. Įkelk Apie LRT. lt Lietuvi. Mokslo laipsnis, akademinis vardas Medicinos mokslų daktarė, profesor ė Dabartinės pareigos 1. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Patologijos, teismo medicinos ir farmakologijos katedros vedėja 2. Daktaro mokslo laipsnis (1986) ir docento pedagoginis vardas (1992) suteikti techninių sistemų valdymo (dabar informatikos) srityje. Profesorius, habilituotas daktaras Vytautas Kaminskas (1990-1997) Gimė 1946 m. sausio 8 d. Mokslo ir studijų institucijų mokslinės ir su ja susijusios kitos veiklos ataskaita, _____ m. Institucijos arba padalinio pavadinimas 2.3. Institucijos (arba padalinio) struktūriniai padaliniai, jų vadovai bei institucijos administracija, finansininkas. Mokslo žurnalo „ Geodezija ir kartografija“ redkolegijos narys VGTU Senato narys, Senato mokslo komisijos pirmininkas VGTU Matavimų inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komisijos pirmininkas Premijos: Lietuvos mokslo premijos laureatas (2007 m.) Publikacijos: Per 200 mokslinių publikacijų 3 monografijos; 1. A. Zakarevičius. DELFI – Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) parengtame Mokslo ir studijų įstatymo projekte atsisakoma habilituoto daktaro laipsnio ir paliekamas vienas – mokslų daktaro. Kitos studijų krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 12 kr. DELFI – Lietuvoje mokslų daktaru tampama iki mirties – net nustačius, kad apginta disertacija plagiatas, daktaro laipsnis neatimamas. Sėkmingai baigus I, II, III pakopos studijas suteikiami atitinkami kvalifikaciniai laipsniai: bakalauro, magistro ir daktaro mokslo laipsnis Kvalifikaciniai laipsniai nusako išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos lygį, suteikia galimybę studijuoti aukštesnėje pakopoje arba imtis profesinės veiklos Aukštojo mokslo komercializavimas. Strateginės mokslo krypties tyrimų pagrindinis tikslas – remiantis naujausiomis tarptautinio lygio sporto mokslo žiniomis bei tyrimo metodais …. Mokslo laipsnis Daktaras Pedagoginis vardas, užimamos pareigos Pareigos profesorius Išsilavinimas 1996 – 2000 m. Bakalauro studijos Kauno Technologijos Universitete (KTU). Įgytas elektros inžinieriaus Bakalauro laipsnis. 2000 – 2002 m. Magistratūros studijos KTU Fundamentaliųjų mokslų fakultete. VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas (VU EVAF) rengia ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo bei vadybos informacinių sistemų trijų studijų pakopų (bakalauro, magistro ir daktaro) specialistus, atlieka mokslinius tyrimus ekonomikos ir verslo vadybos srityse pagal nacionalines ir tarptautines programas, bendradarbiauja su kitomis Lietuvos bei užsienio mokslo ir studijų.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *