[REQ_ERR: 402] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Ona Vytautienė – Pazintys online – Sex skelbimai ir pažintys
  • Pažinčių Svetaines

    Ona Vytautienė-Ona Vytautienė Alkas lt

    Ona Vytautienė viena ryškiausių Lietuvos moterų Ona Sudimantaitė – Vytautienė Grand Duchess of Lithuania. 17th Century painting of Grand Duke Vytautas Photo courtesy Wikipedia. Agripina buvo ištekėjusi už Alšėnų kunigaikščio Jono Algimantaičio. Nėra tiksliai žinoma, iš kur buvo kilusi pirmoji…