[REQ_ERR: 402] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Ona Vytautienė-Ona Vytautienė Alkas lt – Pazintys online – Sex skelbimai ir pažintys
Pažinčių Svetaines

Ona Vytautienė-Ona Vytautienė Alkas lt

Ona Vytautienė viena ryškiausių Lietuvos moterų

Ona Sudimantaitė – Vytautienė Grand Duchess of Lithuania. 17th Century painting of Grand Duke Vytautas Photo courtesy Wikipedia. Agripina buvo ištekėjusi už Alšėnų kunigaikščio Jono Algimantaičio. Nėra tiksliai žinoma, iš kur buvo kilusi pirmoji Vytauto žmona Ona. Ona dviem dokumentais patvirtino 1392 08 05 Astravos sutartį tarp Jogailos ir Vytauto, kuriuose Jogailai ir Jadvygai garantavo už savo vyrą. Tuo tarpu Ona Vytautienė buvusi Gardine. Remiantis gausiais istoriniais šaltiniais nušviečiami pagoniškieji papročiai ir misticizmas, pateikiamos legendos ir …. Spėjama, kad gimė ir augo Trakuose.Norėdamas sustiprinti savo pozicijas Maskvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Vytautas Didysis sutarė su jos valdovu Dmitrijum Doniečiu, kad pastarojo sūnus Vasilijus I Dimitraitis ves Sofiją. Ilgus amžius jos buvo užgožtos vyrų, tarsi nematomos. Spėjama, kad ji užaugo Dzūkijoj, Eišiš kio pilyje. Taip spėti lengviausia yra vadovaujantis Vygando liudymu. Moteris, be kurios Vytautas galbūt niekada nebūtų tapęs. Tačiau jos pamaldumą ir išsilavinimą liudija 1400 m. Galbūt jis buvo sustojęs pas Sudimantą, ir šis, apie visa patyręs, pasiskubino pranešti Kaributui. Sužieduotuvės įvyko 1385 m., o 1391 m. sausio 9 d. buvo atšvęstos viestuvės. DIDŽIOJI KUNIGAIKŠTIENĖ ONA VYTAUTIENĖ Vytauto Didžiojo žmona, kunigaikštienė Ona, yra kuni gaikščio Gedimino ainė. Dr. V. SRUOGIENE (pabaiga) Eišiškių apylinkės labai gražios ir iki šiol dvelkia senove. Ona ištekėjo už Vytauto apie 1370 m.

  1. Ona Vytautienė – LRT
  2. Aktualioji istorija : Ar verta paminklo Ona Vytautienė
  3. Ona Vytautienė Alkas lt
  4. Didžioji meilės istorija Vytautas Didysis ir Ona Vytautienė
  5. D L KUNIGAIKŠTIENE ONA VYTAUTIENĖ
  6. Džiazuojanti istorija Kaip Ona Vytautienė pirmąja
  7. Sofija Vytautaitė Vikipedija
  8. Didžiojo valdovo žmona Ona Vytautienė, arba Pirmasis
  9. Aktualioji istorija 58 : Ar verta paminklo Ona
  10. Ona Vytautienė – LRT

Jos vyras Vytautas mokėjo kelias kalbas. Ona Vytautienė kolekcionavo knygas, muzikos instrumentus, pagal to meto madas laikė egzotišką beždžionėlę. Didžiojo valdovo žmona Ona Vytautienė, arba Pirmasis muzikos instrumentas Lietuvoje. Miškai—miškai, kur pilna paukščių žvėrių ir …. Ona Vytautienė – viena įtakingiausių moterų Lietuvos istorijoje. We do not have a description or a picture of Lithuania’s great ruler Vytautas, Grand Duke of Lithuania, from the XVth century. Ona dalyvaudavo svečių priėmimuose, lydėdavo sutuoktinį užsienio kelionėse. Pasak jos, yra žinoma, kad Ona Vytautienė dalyvaudavo politiniuose įvykiuose, pasirašinėdavo dokumentus, dalyvavo vidaus ir tarptautinėje komunikacijoje – jai laiškus rašydavo Europos valdovai. Ròmos impèrijos valdovo Zigmanto Liuksemburgiečio įsteig-tam Drakono ordinui. Kaip Ona Vytautienė pirmąja šalies ponia tapo.. # Jolanta Karpavičienė. Šį kartą „Džiazuojančioje istorijoje“ domimės kunigaikščio Vytauta žmona Ona Vytautiene. The dearth of Lithuanian historical data is a great loss for the nation. Ona Vytautienė. Ona Sudimantaitė-Vytautienė (mirė 1418 m. Vytauto žmona Ona buvo išskirtinė asmenybė viduramžių pasaulyje. Ona Vytautienė. Meniu Paieška Programa. Įkelk Apie LRT. lt Lietuvi. TV programa STV bendro pobūdžio lietuviško televizijos kanalo. Temos: Istorija. Data: 2015-02-26. Moterų vaidmuo Lietuvos istorijoje nušviestas nepakankamai. Vytauto žmonai buvo padovanotas vienas pirmųjų klavišinių muzikos instrumentų. Tuo metu, kai Prancūzija uždraudė moterims valdyti šalį, o Rusijoje jos apskritai neturėjo jokios įtakos visuomenėje, Ona buvo gerbiama ne mažiau nei jos vyras, Lietuvos valdovas Vytautas.

Biografija. Ona gimė Eišiškių kunigaikščio Sudimanto šeimoje ir iki santuokos vadinosi Ona Sudimantaite. Ištekėjo už Vytauto apie 1370 m. Ona du kartus padėjo savo vyrui Vytautui ypač sunkiomis jo gyvenimo aplinkybėmis: pirmą kartą išvaduodama jį iš Krėvos pilies (1382 m.), kur jam grėsė jo tėvo Kęstučio likimas arba ilgametis kalėjimas, ir antrą kartą (1389 m.) po. Laidos tema – žymiausio viduramžių Lietuvos valdovo Vytauto Didžiojo žmona Ona Vytautienė. Jų meilė ir partnerystė Europos tautoms kėlė įspūdį, kad lietuvės moterys šeimoje ir valstybėje turi daugiau teisių nei kai kurių kitų šalių moterys. Ar ji buvo tik valdovo žmona, o gal ir pati padėjo valdyti šalį? Sofija, kartu su tėvo palaiminimu, atsivežė paveikslą, vaizduojantį Šv. Netrukus po to Jogaila jai iš Krokuvos siuntė dovanų kelis brangius žiedus. Kokios buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterys, ką mes žinome apie jas, per šimtmečius nutolusias mūsų seseris, kokie jų likimai? ONA – Vytautienė TAUTVILA ir ZIGMAS – Vytauto broliai RINGAILĖ – Vytauto sesuo, 15 metų NASTĖ-SOFIJA – Vytauto duktė, 12 metų JOGAILA – lietuvių ir lenkų karalius SKIRGAILA – Jogailos brolis RIMŠA – Jogailos pasiuntinys MAIZEBUTAS – žemaičių vadas JONUŠIS – mozūrų kunigaikštis. Ona gimė Eišiškių kunigaikščio Sudimanto šeimoje ir iki santuokos vadinosi Ona Sudimantaite. Kur Vytautas buvo apsistojęs, belaukdamas savo sumanymo vykdymo, iš šaltinių nematyti. Anna (Litauisch: Ona Vytautienė; * vor 1370; † 31. Dorotėjos kapo ir atminimui gavo knygelę su. Pavyzdžiui, Ona Vytautienė jau turėjo savo antspaudą, ji turėjo dalyvauti svečių priėmimuose, rūpintis jų kultūrine programa ir atitinkamai demonstruoti krikščionybę ir karitatyviniais dalykais besirūpinančios valdovo sutuoktinės funkcijas. Pats Didysis kunigaikštis labai domėjosi riterys-te ir net priklausė Šv. Tv programa šiandien, televizijos programa šiai savaitei. 2019-06-22. Vilniaus senamiestyje Stiklių gatvėje netoli Rotušės aikštės įsikūręs restoranas Lokys garsėja skaniais žvėrienos patiekalais, paruoštais pagal autentiškus senovinius tradicinius receptus ir gotikiniais rūsiais. Čia galite paragauti bebrienos, stirnienos. Pasirašant Astravos sutartį, būtent Ona Vytautienė įteikė du laidavimo raštus – vieną Lenkijos karaliui Jogailai, kitą – karalienei Jadvygai. Juose kunigaikštienė patikino, kad jos. Yra žinoma, kad Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto žmona Ona Vytautienė kartu su vyru turėjo aukštosios kultūros poreikių ir buvo ne tik tos kultūros užsakovai, bet ir vartotojai. Istoriniai šaltiniai liudija, kad būtent Ona Vytautienė iš Vokiečių ordino magistro …. Manytina, kad Ona Vytautienė, skirtingai nuo savo amžininkių, mokėjo skaityti, nes vargu ar knygos būtų pradžiuginusios beraštę kunigaikštienę. Neabejotina tai, kad kultūrinis didžiosios kunigaikštienės ir jos aplinkos lygis buvo aukštas. Istorija ir garsiomis asmenybėmis besidomintys kauniečiai turėjo išskirtinę progą susipažinti su Vytauto Didžiojo žmona Ona Vytautiene. Ketvirtadienį Kauno Onų draugija pakvietė savo nares ir visus kauniečius į specialiai parengtą ir iki šiol niekur negirdėtą paskaitą apie Oną Vytautienę.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *